Luân chuyển hai phó hiệu trưởng Trường cao đẳng GTVT

21/02/2017 16:25

Bộ GTVT đã luân chuyển hai phó hiệu trưởng Trường cao đẳng GTVT ở phía Nam.

Luân chuyển hai phó hiệu trưởng Trường cao đẳng GTVT 1

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Minh giữ chức Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng GTVT III.

Ngày 21/2, tại TP.HCM, Bộ GTVT đã công bố quyết định luân chuyển luân chuyển bổ nhiệm Phó hiệu trưởng trường cao đẳng nghề GTVT Trung ương III và trường cao đẳng GTVT III.

Theo đó, Bộ GTVT quyết định luân chuyển bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Minh, Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương III giữ chức Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng GTVT III từ ngày 1/3/2017.

Luân chuyển bổ nhiệm ông Nguyễn Khánh Tường, Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng GTVT III giữ chức Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương III kể từ ngày 1/3/2017.

Luân chuyển hai phó hiệu trưởng Trường cao đẳng GTVT 2

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ trao quyết định bổ nhiệm thầy Nguyễn Khánh Tường giữ chức Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương III.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cho biết, đây là một trong những sự kiện lớn nằm trong chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc luân chuyển cán bộ. Thay mặt Bộ trưởng Bộ GTVT, Thứ trưởng Thọ ghi nhận và đánh giá cao công lao đóng góp của cả 2 trường cho ngành giáo dục cũng như đối với sự nghiệp phát triển của ngành GTVT, đặc biệt là trong vấn đề đào tạo nguồn nhân lực.

Thứ trưởng Thọ đề nghị, khi chuyển sang đơn vị mới, hai cán bộ được luân chuyển tiếp tục phát huy những hiệu quả đã từng đóng góp cho giáo dục và ngành GTVT như trong thời gian qua. Bên cạnh đó, lãnh đạo hai đơn vị, các giảng viên, cán bộ trong trường phải cùng nhau xây dựng để các trường ngày càng phát triển.

Thầy Nguyễn Chí Minh và thầy Nguyễn Khánh Tường cũng cam kết sẽ luôn phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Bộ GTVT tin tưởng giao phó.

Luân chuyển hai phó hiệu trưởng Trường cao đẳng GTVT 3

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ chụp ảnh cùng lãnh đạo và các thầy 2 trường.

 Xem thêm video:

Linh Hoàng