Luật An ninh mạng: Xin ý kiến ĐBQH 2 Điều trước khi thông qua

12/06/2018 08:46

Các ĐBQH được phát phiếu xin ý kiến 2 Điều của Luật An ninh mạng dự kiến được Quốc hội thông qua sáng nay.

Luật An ninh mạng: Xin ý kiến ĐBQH 2 Điều trước khi thông qua 1

Sáng nay, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật An ninh mạng

Chiều qua (11/6), Tổng Thư ký Quốc hội đã gửi phiếu xin ý kiến các ĐBQH về 2 điều đáng lưu ý của Luật An ninh mạng gồm: Điều 10 - Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, và Điều 26 - Bảo đảm thông tin trên không gian mạng.

Kết quả được tổng hợp chiều cùng ngày cho thấy, với quy định trong Điều 10 về hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, có 392 ĐBQH (chiếm 89,70%) đồng ý, 41 ĐBQH (chiếm 9,38%) không đồng ý và 4 ĐBQH có ý kiến khác hoặc không có ý kiến.

Với Điều 26 - Bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng, có 358 ĐBQH (chiếm 81,92 %) đồng ý, 73 ĐBQH không không đồng ý (chiếm 16,70%) và 6 ĐBQH có ý kiến khác hoặc không có ý kiến. 

Liên quan đến quy định về kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức (điều 24) khiến nhiều ĐBQH và cử tri lo lắng thời gian qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu, bỏ khoản 1 về kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức không thuộc danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

Đồng thời, chỉnh lý quy định về kiểm tra tại khoản 2 về đối tượng kiểm tra an ninh mạng cho chặt chẽ, cụ thể hơn là khi có hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng hoặc khi có đề nghị của chủ quản hệ thống thông tin; cụ thể hóa trình tự, thủ tục kiểm tra an ninh mạng.

Về Điều 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã chỉ đạo chỉnh lý quy định rõ trường hợp cung cấp thông tin là để phục vụ điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng và chỉnh sửa quy định lưu vết thành lưu nhật ký hệ thống để phục vụ điều tra, xử lý vi phạm cho rõ ràng, khả thi, tránh lạm dụng trong thực hiện.

Điều 10 cũng đã được chỉnh lý, quy định theo hướng những nội dung cơ bản về hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia và giao Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục cụ thể. 

Theo Ủy ban TVQH, quy định như vậy là bảo đảm phù hợp với Hiến pháp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn thay đổi nhanh chóng của công nghệ thông tin và bảo đảm thống nhất với quy định của Luật An toàn thông tin mạng. Trong quá trình tiếp thu ý kiến ĐBQH, Thường vụ Quốc hội cũng đã chỉ đạo rà soát, chỉnh lý các khoản của điều 10 cho rõ ràng, chặt chẽ hơn.

Anh Thư