Luật Báo chí 2016 sẽ tạo “cú hích” cho báo chí phát triển

21/06/2016 13:19

Luật Báo chí 2016 tạo hành lang pháp lý đầy đủ hơn, đảm bảo sự chủ động, sáng tạo cho báo chí phát triển.

Hoài Thu (Thực hiện)