Luật Giao thông đường bộ sửa đổi cho phép dùng gầm cầu cạn để trông giữ xe

24/10/2020 17:46

Chiều 24/10, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Giao thông đường bộ sửa đổi.

Luật Giao thông đường bộ sửa đổi cho phép dùng gầm cầu cạn để trông giữ xe 1
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể

Gầm cầu cạn tại đô thị lớn được làm nơi trông giữ xe

So với Luật Giao thông đường bộ năm 2008, dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi có sự thay đổi về phạm vi điều chỉnh.

Theo đó, dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi chỉ quy định đến các nội dung liên quan đến: kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hệ thống báo hiệu đường bộ, tổ chức giao thông, phương tiện giao thông đường bộ, vận tải đường bộ, quản lý nhà nước về giao thông đường bộ.

Về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi có nhiều điểm mới như: Bổ sung hệ thống đường thôn xóm vào mạng lưới đường bộ nhằm phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn theo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Nghị quyết số 26/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X.

Quy định cụ thể trách nhiệm của Bộ GTVT và UBND cấp tỉnh trong việc quy định chi tiết điều kiện, tiêu chí điều chỉnh các tuyến đường từ Trung ương thành địa phương và ngược lại, điều chỉnh các tuyến đường trong hệ thống địa phương để làm cơ sở điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Bổ sung quy định về tổ chức giao thông để đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn, hiệu quả, bổ sung quy định về việc điều chỉnh tổ chức giao thông để giải quyết các bất cập về tổ chức giao thông, phù hợp với hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, lưu lượng phương tiện, nguồn lực và các điều kiện khác để bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

Bổ sung quy định về nội dung bảo trì và vận hành công trình đường bộ mang tính đặc thù trong lĩnh vực đường bộ như: công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai; công tác xử lý điểm đen TNGT, điểm tiềm ẩn TNGT đường bộ…

Bổ sung quy định về việc sử dụng tạm thời gầm cầu cạn để trông, giữ phương tiện giao thông nhằm giải quyết nhu cầu giao thông tĩnh của các đô thị lớn, nâng cao hiệu quả của việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Bổ sung các quy định về cơ chế đầu tư xây dựng, kinh doanh đường cao tốc để phát triển mạng lưới đường cao tốc Việt Nam ngày một đồng bộ hơn, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng cao của người dân cũng như tạo cơ chế để thu hút nguồn vốn để đầu tư, xây dựng đường cao tốc.

Ô tô con phải có hướng dẫn để lắp ghế ngồi, lắp dây đai an toàn dành cho trẻ em

Dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi cũng yêu cầu ô tô con phải có hướng dẫn để lắp ghế ngồi, lắp dây đai an toàn dành cho trẻ em trong tài liệu sử dụng nhằm bảo vệ người yếu thế (trẻ em) tham gia giao thông; đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế và nhu cầu của người dân trong việc sử dụng những phương tiện hiện đại, đảm bảo các tính năng về an toàn.

Bổ sung khung pháp lý cho việc quản lý chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông công nghệ mới, phương tiện giao thông đa tính năng để có thể kiểm soát được các yêu cầu về chất lượng an toàn kỹ thuật cũng như các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Làm rõ hơn trách nhiệm của chủ phương tiện và nhà sản xuất, lắp ráp trong việc bảo dưỡng, bảo hành phương tiện giao thông cơ giới để đảm bảo sau khi thực hiện việc kiểm định phương tiện giao thông cơ giới phải được duy trì an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường một cách thường xuyên, liên tục, giảm thiểu tối đa những tác nhân ảnh hưởng đến sự vận hành an toàn của phương tiện khi tham gia giao thông.

Quy định xe cơ giới phải đáp ứng mức khí thải theo quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, kiểm tra, thử nghiệm, khí thải của xe cơ giới.

Xe đưa đón học sinh buộc lắp định vị

Về Vận tải đường bộ, dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi quy định đơn vị kinh doanh vận tải phải có trách nhiệm theo dõi, giám sát việc bảo đảm ATGT của lái xe và phương tiện trong suốt quá trình hoạt động vận tải; giám sát việc chấp hành quy định về tốc độ, thời gian của người lái xe khi điều khiển phương tiện; phương án xử lý khi xảy ra TNGT.

Vận tải hành khách công cộng sẽ được áp dụng các cơ chế ưu đãi nhất định để đảm bảo thu hút đầu tư. Hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng xe 4 bánh có gắn động cơ; hoạt động kinh doanh cho thuê xe tự lái; hoạt động vận tải đưa đón học sinh bằng xe ô tô; dịch vụ cho thuê xe ô tô phải sử dụng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải bằng xe ô tô để phù hợp với thực tiễn phát sinh.

Phùng Đô - Trần Duy