Lùi thời điểm tăng thuế rượu, bia

26/11/2014 10:39

Bộ trưởng Tài chính vừa ký trình Thủ tướng Chính phủ phương án giải trình, tiếp thu cuối cùng vào dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, trong đó đề xuất lùi thời điểm...

Lùi thời điểm tăng thuế rượu, bia 1
Ảnh minh họa

Cụ thể, sau khi tiếp thu đóng góp của các Đại biểu Quốc hội, Bộ Tài chính cũng đề xuất: Lộ trình tăng thuế suất thuốc lá 65% lên 75% từ ngày Luật có hiệu lực và lên 85% từ 1/1/2018; Giảm mức thuế suất xăng sinh học E5 còn 8% thay vì 9% và xăng E10 còn 7% thay vì 8,5%.

Cũng theo đề xuất của Bộ Tài chính, rượu từ 20 độ trở lên sẽ áp dụng thuế suất 55% từ ngày Luật có hiệu lực, tăng lên 60% từ 1/1/2017 và 65% từ 1/1/2018. Còn đối với rượu dưới 20 độ, áp dụng thuế suất 30% từ ngày Luật có hiệu lực và 35% từ 1/1/2018.

Bảo Nguyên