Lùi thời gian tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư cao tốc Bắc - Nam

13/04/2019 11:27

Để công tác tổ chức được tốt hơn, Bộ GTVT dự kiến tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư cao tốc Bắc - Nam sau ngày 19/4/2019.

Lùi thời gian tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư cao tốc Bắc - Nam 1
Bộ GTVT dự kiến tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư cao tốc Bắc - Nam phía Đông sau ngày 19/4/2019.

Bộ GTVT vừa có thông báo về thời gian tổ chức hội nghị kêu gọi đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

Bộ GTVT cho biết, ngày 2/4/2019, Bộ GTVT đã có thư ngỏ về việc tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 và đã nhận được sự quan tâm đăng ký tham dự của nhiều cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Để công tác chuẩn bị tổ chức được tốt hơn, Bộ GTVT dự kiến tổ chức hội nghị này sau ngày 19/4/2019.

Ngay sau khi có chương trình chính thức của hội nghị, Bộ GTVT sẽ thông báo trên đường link http://mt.gov.vn/vn/chuyen-muc/1191/hoi-nghi-xuc-tien-dau-tu-du-an.aspx - Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT (mt.gov.vn).

Đình Quang