Lương Bộ trưởng chưa đến... 15 triệu đồng sau 3 lần điều chỉnh

27/05/2015 09:32

Mức lương cơ sở 1,15 triệu đồng/tháng hiện hành mới đạt 44,2% so với mức lương tối thiểu.

lương bộ trưởng chưa đến... 15 triệu đồng sau 3 lần điều chỉnh
Ảnh minh họa

Bộ Nội vụ vừa có Báo cáo thực hiện Nghị quyết về chất vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình gửi các ĐBQH cho biết, từ năm 2011 đến nay đã ba lần điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu (nay là mức lương cơ sở), từ mức 730 nghìn đồng/tháng năm 2011 lên mức 1,15 triệu đồng/tháng như hiện nay.

Tính chung cả ba lần điều chỉnh tăng thêm 57,5%, cao hơn chỉ số giá tiêu dùng của tháng 12/2014 so với tháng 12/2010 do Tổng cục Thống kê công bố là 36,3%.

Mặc dù vậy, hạn chế hiện tại là mức lương cơ sở 1,15 triệu đồng/tháng hiện hành mới đạt 44,2% so với mức lương tối thiểu vùng bình quân 2,6 triệu đồng/tháng năm 2015 của khu vực doanh nghiệp. Điều này dẫn đến các mức lương ngạch, bậc, chức vụ thấp theo, tính cả 25% phụ cấp công vụ thì mức tiền lương của người tốt nghiệp đại học hết tập sự khoảng 3,58 triệu đồng/tháng. Lương Bộ trưởng cũng chỉ khoảng 14,4 triệu đồng/tháng. Bộ Nội vụ đánh giá, với mức lương này, đời sống của người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước còn nhiều khó khăn.

Theo Bộ Nội vụ, hạn chế của chính sách tiền lương đó là hệ thống thang, bậc lương còn bình quân. Do mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ còn thấp, nên các cơ quan có thẩm quyền đã mở rộng đối tượng áp dụng các chế độ phụ cấp đặc thù ngành nghề, đã làm phát sinh bất hợp lý giữa các ngành nghề.

Nhằm giải quyết thực trạng nêu trên, Bộ Nội vụ cho biết, thời gian tới sẽ điều chỉnh mức lương tối thiểu khu vực hưởng lương từ ngân sách Nhà nước theo lộ trình tiến tới bảo đảm nhu cầu tối thiểu của người hưởng lương gắn với đổi mới hoạt động sự nghiệp công và phù hợp với khả năng nền kinh tế. Điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng của khu vực doanh nghiệp phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tối thiểu của người lao động.

Đồng thời, nghiên cứu, từng bước mở rộng quan hệ lương thấp nhất - trung bình - tối đa cho phù hợp với quan hệ thị trường, trên cơ sở đó, hoàn thiện hệ thống thang, bậc lương và các chế độ phụ cấp; rà soát, xác định rõ các ngành, nghề đặc thù, để làm căn cứ xây dựng, hoàn thiện các chế độ trợ cấp, phụ cấp bảo đảm công bằng, hợp lý, nhất là các chế độ phụ cấp theo nghề.

Hoài Vũ