Lương ngành nào cao nhất trong họ "giao thông"?

01/05/2014 07:54

Từ đầu năm đến nay, cùng với việc tập trung đẩy mạnh tiến độ, chất lượng nhiều công trình trọng điểm, tái cơ cấu các doanh nghiệp; Công tác chăm lo đời sống, việc làm ... luôn được ngành đặc biệt quan tâm.