Lý do 4 giám đốc sở ở Quảng Ngãi nghỉ hưu trước tuổi

25/05/2021 13:22

Giám đốc Sở: Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Tư pháp và Giáo dục - Đào tạo, sẽ nghỉ hưu từ 1/6 sắp tới vì không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm.

Lý do 4 giám đốc sở ở Quảng Ngãi nghỉ hưu trước tuổi 1

Ông Nguyễn Thanh Sơn -Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, một trong số các giám đốc sở sẽ nghỉ hưu từ ngày 1/6 sắp tới

Ngày 24/5, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh ký hàng loạt quyết định về việc nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu đối với 4 giám đốc sở.

Theo đó, từ ngày 1/6, 4 ông gồm: Nguyễn Thanh Sơn (SN 1962, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông), Đoàn Dụng (SN 1962, Giám đốc Sở Nội vụ), Nguyễn Trung Tập (SN 1962, Giám đốc Sở Tư pháp), Đỗ Văn Phu (SN 1962, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo) được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu theo quy định.

Lý do giám đốc các sở trên nghỉ hưu là do không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm. Trong thời gian nghỉ công tác, 4 lãnh đạo này được hưởng chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015 của Chính phủ.

Trước đó, tháng 9/2020, gần 60 cán bộ, lãnh đạo từ cấp xã đến cấp tỉnh ở Quảng Ngãi xin nghỉ hưu trước tuổi. Trong số này có 3 ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Tỉnh ủy viên - Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi. Nhiều cán bộ, lãnh đạo cấp xã, huyện, TP Quảng Ngãi đã nghỉ hưu trước tuổi bắt đầu từ ngày 1/9/2020.

Ông Đoàn Dụng, Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Ngãi cho biết, việc này thực hiện theo Nghị định 26 về quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

"Đây là cơ hội cho đội ngũ cán bộ trẻ được đào tạo bài bản, có năng lực được bổ nhiệm, đề bạt tiếp tục gánh vác trọng trách nhiệm kỳ 2021-2026”, ông Dụng nói.

Quang Đạt