Lý do bất ngờ khiến đại hội cổ đông Eximbank bất thành vào phút chót

26/04/2021 15:13

Tỷ lệ tham dự hợp lệ lên tới gần 95%, những tưởng đại hội cổ đông Eximbank sẽ thành công nhưng lại bất ngờ thất bại vào phút chót.

lý do bất ngờ khiến đại hội cổ đông eximbank bất thành vào phút chót

Đại hội cổ đông năm 2020 Eximbank lần 3 lại bất thành

Ngày 26/4, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu (Eximbank) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHCĐ) năm 2020 lần 3 do 2 cuộc họp trước đó trong năm 2020 đều bất thành vì không đủ tỷ lệ tham dự.

Theo số liệu thống kê đầu phiên đại hội, có 95 cổ đông đại diện cho 1.161.881.837 số cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 94,51%.

Tỷ lệ này cao hơn rất nhiều những lần tổ chức đại hội năm 2020 trước đó (đều dưới 51% và không đủ điều kiện tổ chức ĐHCĐ). Nhưng chính vì tỷ lệ cao bất thường này đã khiến cổ đông nảy sinh nghi ngờ về con số này.

Do đó, ngay sau khi trưởng ban Kiểm soát là ông Trần Ngọc Dũng công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, một cổ đông đã phát biểu: “Tôi nghi ngờ về tỷ lệ tham dự được công bố. Chúng tôi có thể kiểm tra danh sách kiểm tra tư cách cổ đông hay không?".

"Số lượng người tham gia ít hơn so với đại hội tổ chức trong TP.HCM nhưng do chúng tôi nhận được nhiều ủy quyền của cổ đông. Đại hội vẫn tiếp tục tiến hành", trưởng ban Kiểm soát Trần Ngọc Dũng lý giải.

Mặt khác, điều lệ của Eximbank quy định cuộc họp lần 3 sẽ được tiến hành mà không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự; Và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà ĐHCĐ lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Do đó, những tưởng ĐHCĐ lần này sẽ được tiến hành thành công nhưng khi bỏ phiếu biểu quyết thông qua quy chế tiến hành họp ĐHCĐ để bầu người chủ trì và ban điều hành đại hội thì lại có quá bán là 54,69% số phiếu không đồng ý, số phiếu đồng thuận chỉ có 44,92%.

Vì vậy, ĐHCĐ lần 3 này đã chấm dứt ở khâu này và một lần nữa không được thực hiện thành công.

Căng thẳng giữa các nhóm cổ đông vẫn chưa dịu sau hơn 3 năm tranh chấp.

Trước thềm ĐHCĐ ngày 26/4, các nhóm cổ đông lớn cũng đã thể hiện quan điểm khi gửi văn bản kiến nghị miễn nhiệm gần hết thành viên hội đồng quản trị Eximbank.

Cụ thể, ngày 19/4, Hội đồng quản trị Eximbank nhận được văn bản kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 của bà Kiều Vũ Thuỵ Uyên, đại diện theo uỷ quyền của nhóm cổ đông sở hữu 10,3% cổ phần có quyền biểu quyết gồm: Công ty CP Rồng Ngọc; Công ty CP đầu tư và dịch vụ Helios; Công ty CP Thắng Phương; Thái Thị Mỹ Sang; Lưu Như Trân.

Nhóm cổ đông này đề nghị miễn nhiệm 5 thành viên hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ 2015-2020 gồm ông Yasuhiro Saitoh, ông Lê Minh Quốc, ông Cao Xuân Ninh, ông Lê Văn Quyết và ông Ngô Thanh Tùng.

Cùng ngày, hội đồng quản trị ngân hàng này tiếp tục nhận được văn bản kiến nghị của nhóm cổ đông khác sở hữu 11,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết gồm: Ông Nguyễn Tiến Dũng; Ông Trần Công Cận; Lafelle Limited và Education Management Holdings Limited.

Nhóm cổ đông này đề nghị Eximbank miễn nhiệm 3 thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 gồm: Ông Hoàng Tuấn Khải, ông Đặng Anh Mai và bà Lương Thị Cẩm Tú.

Được biết, hội đồng quản trị Eximbank hiện có 9 thành viên là ông Yasuhiro Saitoh (Chủ tịch), ông Nguyễn Quang Thông (Phó Chủ tịch), ông Lê Minh Quốc (thành viên độc lập), ông Cao Xuân Ninh (thành viên), ông Đặng Anh Mai (thành viên), ông Hoàng Tuấn Khải (thành viên), ông Ngô Thanh Tùng (thành viên), ông Lê Văn Quyết (thành viên) và bà Lương Thị Cẩm Tú (thành viên).

Có 8/9 thành viên bị kiến nghị miễn nhiệm chức danh, chỉ còn ông Nguyễn Quang Thông không bị 2 nhóm cổ đông trên đề nghị miễn nhiệm.

Được biết, Eximbank cũng sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào sáng mai 27/4.

C.Sơn