Lý do huyện duy nhất ở Quảng Ngãi phải bầu thêm đại biểu HĐND

26/05/2021 17:40

Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Bình Sơn sẽ tổ chức bầu thêm đại biểu vào ngày 30/5 do chưa đủ chỉ tiêu phân bổ.

Lý do huyện duy nhất ở Quảng Ngãi phải bầu thêm đại biểu HĐND 1

Đơn vị bầu cử số 1, gồm 2 xã Bình Chương và Bình Mỹ (huyện Bình Sơn) sẽ tổ chức bầu cử thêm đại biểu HĐND huyện Bình Sơn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 30/5

Chiều 26/5, ông Đỗ Thiết Khiêm, Chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 cho biết, Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Bình Sơn sẽ tổ chức bầu thêm đại biểu HĐND huyện Bình Sơn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 1, gồm 2 xã Bình Chương và Bình Mỹ.

"Lý do tổ chức bầu thêm đại biểu ở đơn vị bầu cử này không phải vì vi phạm pháp luật hay số lượng cử tri đi bầu không đủ số lượng", ông Khiêm cho biết.

Theo ông Khiêm, trong cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Quảng Ngãi vừa qua, đơn vị bầu cử số 1 tại 2 xã Bình Chương và Bình Mỹ được phân bổ 3 ứng cử viên để bầu chọn lấy 2 đại biểu, tuy nhiên, kết quả bỏ phiếu ngày 23/5, mới chỉ có 1 đại biểu trúng cử, còn 2 đại biểu có số phiếu bầu dưới 50%. Do vậy, Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Bình Sơn tổ chức bầu thêm đại biểu theo đúng chỉ tiêu phân bổ.

"Ngày 30/5, Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Bình Sơn sẽ tổ chức bầu cử thêm đại biểu, chọn 1 trong 2 ứng cử viên trở thành đại biểu HĐND huyện Bình Sơn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026", ông Khiêm cho biết thêm.

Trước đó, ngày 16/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Sơn tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện Bình Sơn khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội nghị đã thống nhất lựa chọn, lập danh sách 58 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện Bình Sơn khóa XII.

Tuy nhiên, kết quả bầu cử ngày 23/5, có 34/59 người trúng cử đại biểu HĐND huyện Bình Sơn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, thiếu 1 đại biểu.

Đại Thắng