Các đồn điền chè Assam ở đông bắc Ấn Độ với những cánh đồng chè xanh mướt tưởng như trải dài bất tận.
Các đồn điền chè Assam ở đông bắc Ấn Độ với những cánh đồng chè xanh mướt tưởng như trải dài bất tận.
Hàn Ly (Theo livingnomads)