Lý luận và thực tiễn song hành để ngành GTVT tiếp tục phát triển

23/12/2014 20:07

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản Vũ Văn Phúc chiều nay đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2015-2020 để cùng hoàn thành tốt hơn chức năng nhiệm vụ của 2 cơ quan.

Lý luận và thực tiễn song hành để ngành GTVT tiếp tục phát triển 1
Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng và Tổng biện tập Tạp chí Cộng sản Vũ Văn Phúc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa 2 cơ quan

Trong kế hoạch hợp tác, Bộ GTVT và Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản sẽ cùng phối hợp chặt chẽ hơn trong trao đổi thông tin, tổ chức thực hiện tin, bài, đăng tải trên các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản; tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học, các sự kiện truyền thông mang tính lý luận và thực tiễn nhằm tuyên truyền một cách sâu rộng hơn nữa những thành tựu mà ngành GTVT đã đạt được, cũng như những vấn đề lý luận mà Tạp chí Cộng sản đang nghiên cứu, tổng kết từ thực tiễn trên lĩnh vực GTVT.

Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết, ngành GTVT đang thực hiện nhiệm vụ đột phá, đi trước một bước làm nền tảng để công nghiệp hóa đất nước vào năm 2020. Ngành GTVT đang rất cần có những cơ sở lý luận cách mạng trong thực hiện vai trò lãnh đạo của Đảng, của các tổ chức đoàn thể tại các doanh nghiệp cổ phần trong việc thu hút xã hội hóa các nguồn lực đầu tư cho GTVT.

Tổng biên Tập Vũ Văn Phúc cũng cho biết, GTVT  được Đảng, Chính phủ xác định là 1 trong 3 mũi đột phá xây dựng đất nước. Cơ sở hạ tầng phát triển đến đâu, kinh tế văn hóa phát triển theo tới đó, an ninh quốc phòng được giữ vững. Thời gian qua, ngành GTVT đã đạt được rất nhiều thành tựu quan trọng. Do có nhiều cách làm rất mới, mạnh mẽ, nên cũng cần tuyên truyền để tạo sự hứng khởi, đồng thuận trong nhân dân. Tạp chí Cộng sản cũng cần những kết quả khảo sát nghiên cứu từ thực tiễn sống động để tổng kết, đánh giá, đóng góp với Đảng hoàn thiện chủ trương chính sách trong tình hình mới để tiếp tục lãnh đaọ đất nước phát triển.

Lý luận và thực tiễn song hành để ngành GTVT tiếp tục phát triển 2
Bộ GTVT và Tạp chí Cộng sản cam kết sẽ cùng hợp tác về lý luận và thực tiễn để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ

Hai bên thống nhất phối hợp chặt chẽ trong công tác, từng năm sẽ có tổng kết, đánh giá để tiếp tục thực hiện tốt hơn vai trò, nhiệm vụ công tác.

Phương Anh.