Lý Nhã Kỳ bảo trợ cho LHP Cannes

26/04/2016 07:45

Người đẹp Lý Nhã Kỳ trở thành một trong hai nhà bảo trợ cá nhân cho Tổ chức Cinéfondation của LHP Cannes.

lý nhã kỳ bảo trợ cho lhp cannes

Người đẹp Lý Nhã Kỳ

Người đẹp Lý Nhã Kỳ trở thành một trong hai nhà bảo trợ cá nhân cho Tổ chức Cinéfondation của LHP Cannes.

Cinéfondation đồng thời cũng là một trong những hạng mục giải thưởng chính của LHP Cannes, dành cho các tài năng điện ảnh mới. Tháng 5, Lý Nhã Kỳ sẽ lên đường tham dự LHP Cannes và tham gia hầu hết các hoạt động chính của sự kiện. 

P.L