Đúng 21h30 đêm 26/4, 80 dàn pháo hoa rực rỡ và lung linh sắc màu khai hỏa
Đúng 21h30 đêm 26/4, 80 dàn pháo hoa rực rỡ và lung linh sắc màu khai hỏa
Sỹ Hòa