Ánh sáng lung linh của pháo hoa đã tạo nên một bữa tiệc ánh sáng mãn nhãn, giàu cảm xúc cho các đại biểu và hàng trăm ngàn du khách
Ánh sáng lung linh của pháo hoa đã tạo nên một bữa tiệc ánh sáng mãn nhãn, giàu cảm xúc cho các đại biểu và hàng trăm ngàn du khách
Sỹ Hòa