Màn pháo hoa khai hội Du lịch Cửa Lò 2019 được bắn tầm thấp kéo dài gần 15 phút
Màn pháo hoa khai hội Du lịch Cửa Lò 2019 được bắn tầm thấp kéo dài gần 15 phút
Sỹ Hòa