1. Hồ Yamdrok

Đây là một trong 3 hồ thiêng nhất ở Tây Tạng, là nơi có tu viện Samding - một trong số ít các tu viện Tây Tạng do một phụ nữ đứng đầu. Hồ nước này có màu xanh ngọc lam rất đẹp, có thể nhìn thấy trên đường từ Lhasa đến Everest. 
1. Hồ Yamdrok Đây là một trong 3 hồ thiêng nhất ở Tây Tạng, là nơi có tu viện Samding - một trong số ít các tu viện Tây Tạng do một phụ nữ đứng đầu. Hồ nước này có màu xanh ngọc lam rất đẹp, có thể nhìn thấy trên đường từ Lhasa đến Everest. 
Phan Hằng (Theo Globalgrasshopper)