2. Lhasa

Lhasa lưu giữ nhiều kho tàng văn hóa và tinh thần của Tây Tạng. Đây là địa điểm nối tiếng nhất, mang lại nhiều trải nghiệm phi thường khó quên cho du khách. Một số điểm nổi tiếng nhất để tham quan như cung điện Potala, đền Jokhang, tu viện Drepung, Sera và Ganden gần đó.
2. Lhasa Lhasa lưu giữ nhiều kho tàng văn hóa và tinh thần của Tây Tạng. Đây là địa điểm nối tiếng nhất, mang lại nhiều trải nghiệm phi thường khó quên cho du khách. Một số điểm nổi tiếng nhất để tham quan như cung điện Potala, đền Jokhang, tu viện Drepung, Sera và Ganden gần đó.
Phan Hằng (Theo Globalgrasshopper)