4. Yumbulakhang

Nằm sừng sững trên một ngọn đồi phía trên thung lũng Yarlung, Yumbulakhang được biết đến như là cung điện của vị vua Tây Tạng đầu tiên, Nyatri Tsenpo. Với vẻ đẹp trang nhã và đơn giản, cung điện nhỏ nhìn ra một thung lũng.
4. Yumbulakhang Nằm sừng sững trên một ngọn đồi phía trên thung lũng Yarlung, Yumbulakhang được biết đến như là cung điện của vị vua Tây Tạng đầu tiên, Nyatri Tsenpo. Với vẻ đẹp trang nhã và đơn giản, cung điện nhỏ nhìn ra một thung lũng.
Phan Hằng (Theo Globalgrasshopper)