6. Núi Kailash

Núi Kailash rất được tôn kính và quan trọng ở châu Á, nhưng hầu như không được biết đến ở phương Tây. Đây là nơi linh thiêng đối với các tín ngưỡng Hindu, Phật giáo, Jain và Bon. Kailash là một địa điểm hành hương quan trọng.
6. Núi Kailash Núi Kailash rất được tôn kính và quan trọng ở châu Á, nhưng hầu như không được biết đến ở phương Tây. Đây là nơi linh thiêng đối với các tín ngưỡng Hindu, Phật giáo, Jain và Bon. Kailash là một địa điểm hành hương quan trọng.
Phan Hằng (Theo Globalgrasshopper)