7. Đèo Gyawu La

Đèo Gyawu La mang tới bức tranh toàn cảnh tuyệt đẹp của dãy Himalaya và đỉnh Everest hùng vỹ.  
7. Đèo Gyawu La Đèo Gyawu La mang tới bức tranh toàn cảnh tuyệt đẹp của dãy Himalaya và đỉnh Everest hùng vỹ.  
Phan Hằng (Theo Globalgrasshopper)