Đường Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng (tỉnh lộ 547, còn gọi là đường ven biển Hà Tĩnh), đoạn giáp ranh giữa xã Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh) và xã Cẩm Lĩnh (huyện Cẩm Xuyên) thời gian gần đây xuất hiện tình trạng người dân địa phương đem hải sản đánh bắt được ra đường phơi tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra TNGT.
Đường Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng (tỉnh lộ 547, còn gọi là đường ven biển Hà Tĩnh), đoạn giáp ranh giữa xã Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh) và xã Cẩm Lĩnh (huyện Cẩm Xuyên) thời gian gần đây xuất hiện tình trạng người dân địa phương đem hải sản đánh bắt được ra đường phơi tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra TNGT.
Hà Vũ