Tuyến đường thường xuyên có lưu lượng xe qua lại nhiều, việc người dân đem hàng tấn ruốc ra đường phơi có thể gây ách tắc, tiềm ẩn TNGT
Tuyến đường thường xuyên có lưu lượng xe qua lại nhiều, việc người dân đem hàng tấn ruốc ra đường phơi có thể gây ách tắc, tiềm ẩn TNGT
Hà Vũ