Do một phần làn đường bị người dân lấn chiếm phơi ruốc biển nên các xe lưu thông gặp khó. Ảnh một chiếc máy phải đi sát lề đường để tránh chiếc xe tải ben đang chạy nhanh.
Do một phần làn đường bị người dân lấn chiếm phơi ruốc biển nên các xe lưu thông gặp khó. Ảnh một chiếc máy phải đi sát lề đường để tránh chiếc xe tải ben đang chạy nhanh.
Hà Vũ