Từ khoảng 7 - 8h sáng, sau khi các thuyền đánh ruốc biển cập bến, một số người dân, tiểu thương ở xã Kỳ Xuân liền mang hàng tấn ruốc biển có giá trị ra đường ven biển phơi và đến khoảng 5h chiều thì thu dọn.
Từ khoảng 7 - 8h sáng, sau khi các thuyền đánh ruốc biển cập bến, một số người dân, tiểu thương ở xã Kỳ Xuân liền mang hàng tấn ruốc biển có giá trị ra đường ven biển phơi và đến khoảng 5h chiều thì thu dọn.
Hà Vũ