Theo chị Nguyễn Thị Hiền, xã Kỳ Xuân, do sân nhà đã bắn mái che, diện tích còn lại nhỏ nên không đủ chỗ phơi. Phơi ở đường tiện lợi hơn, sáng mang ra, chiều thu về, không phải dọn dẹp, lau chùi như ở sân nhà nên rất tiện.
Theo chị Nguyễn Thị Hiền, xã Kỳ Xuân, do sân nhà đã bắn mái che, diện tích còn lại nhỏ nên không đủ chỗ phơi. Phơi ở đường tiện lợi hơn, sáng mang ra, chiều thu về, không phải dọn dẹp, lau chùi như ở sân nhà nên rất tiện.
Hà Vũ