Theo Thiếu Tá Trần Minh Trường - Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Kỳ Anh, trước đây đơn vị đã từng nhắc nhở bà con không được đem hải sản ra đường phơi, tuy nhiên sau đó người dân lại tiếp tục tái diễn.
Theo Thiếu Tá Trần Minh Trường - Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Kỳ Anh, trước đây đơn vị đã từng nhắc nhở bà con không được đem hải sản ra đường phơi, tuy nhiên sau đó người dân lại tiếp tục tái diễn.
Hà Vũ