Thứ Bảy, 29/02/2020 21:28:30 Hotline: 0901 514 799

Mạng xã hội có bị điều chỉnh bởi Luật Báo chí?

21/03/2016 18:16

Thực tế, mạng xã hội hoạt động trong môi trường ảo, thường không có người chịu trách nhiệm.

mạng xã hội có bị điều chỉnh bởi luật báo chí?
Hoạt động của mạng xã hội đang được điều chỉnh bởi một số Nghị định của Chính phủ

Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật báo chí (sửa đổi), Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi cho biết có ý kiến đề nghị xem xét đưa một số sản phẩm thông tin có tính chất báo chí như trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội vào điều chỉnh tại luật này.

Về vấn đề này, Ủy ban thường vụ QH cho rằng đặc san, bản tin, trang thông tin điện tử tổng hợp là những sản phẩm thông tin do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp xuất bản, có đội ngũ biên tập, có người chịu trách nhiệm về nội dung thông tin và phải được cơ quan quản lý nhà nước về thông tin cấp giấy phép. Dự thảo Luật đã có quy định về đặc san, bản tin.

Tuy nhiên, khác với những sản phẩm trên, mạng xã hội là hệ thống thông tin cung cấp cho người sử dụng mạng các dịch vụ lưu trữ, cung cấp, sử dụng, tìm kiếm, chia sẻ và trao đổi thông tin. Mạng xã hội hoạt động trong môi trường ảo, thường không có người chịu trách nhiệm, đồng thời người viết và tham gia bình luận thường cũng chỉ sử dụng biệt danh. Hiện nay, hoạt động của mạng xã hội đang được điều chỉnh bởi một số Nghị định của Chính phủ. Do vậy, UBTVQH đề nghị để văn bản pháp luật khác điều chỉnh mạng xã hội.

Liên quan đến tiêu chuẩn bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí, ông Đào Trọng Thi nhấn mạnh hiện có nhiều ý kiến chưa nhất trí với một số tiêu chuẩn bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí quy định trong dự thảo Luật. Cụ thể là tiêu chuẩn có trình độ lý luận chính trị cao cấp là không cần thiết; Tiêu chuẩn “có trình độ đại học trở lên” không phù hợp với các cơ quan báo chí thuộc các tổ chức tôn giáo và tiêu chuẩn “có thẻ nhà báo đang có hiệu lực” không phù hợp với các cơ quan báo chí thuộc các tổ chức tôn giáo, các tổ chức được thành lập tạp chí khoa học.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật đã điều chỉnh nội dung trên thể hiện như Điều 23 dự thảo Luật. Theo đó, người đứng đầu cơ quan báo chí phải là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; Có trình độ đại học trở lên, trừ trường hợp cơ quan báo chí thuộc các tổ chức tôn giáo; Có thẻ nhà báo đang có hiệu lực, trừ trường hợp người đứng đầu cơ quan báo chí thuộc các tổ chức tôn giáo, tạp chí khoa học; Có phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên theo quy định của pháp luật về công chức, viên chức và pháp luật về lao động.

Về tuổi đảm nhiệm chức danh người đứng đầu cơ quan báo chí, UBTVQH cho rằng thực tế hiện nay có không ít người đứng đầu cơ quan báo chí sau khi về nghỉ hưu theo quy định của pháp luật về lao động vẫn có đủ sức khỏe, trí tuệ, khả năng, uy tín và được cơ quan báo chí thuộc các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp đề nghị đảm nhiệm chức danh người đứng đầu cơ quan báo chí. Do vậy, không nhất thiết phải quy định tuổi đảm nhiệm chức danh người đứng đầu cơ quan báo chí đối với trường hợp trên. Dự thảo Luật đã bỏ quy định này.

Hoài Vũ - Thanh Bình