Mạnh tay xử lý, phấn đấu không còn xe quá tải

23/11/2016 19:40

Tổng cục Đường bộ VN đưa ra các biện pháp cụ thể, thực tế để thực hiện mục tiêu không còn xe quá tải.

mạnh tay xử lý, phấn đấu không còn xe quá tải

Tổng cục Đường bộ VN đưa ra kế hoạch tăng cường xử lý, phấn đấu không còn xe quá tải

Tổng cục Đường bộ VN vừa có kế hoạch tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe (KSTTX). Theo đó, mục tiêu của kế hoạch là tăng cường các biện pháp cụ thể và thực tế để thực hiện được mục tiêu về kiểm soát xe quá tải đặt ra, phấn đấu không còn xe quá tải. Bên cạnh đó, tổ chức lực lượng và phân công nhiệm vụ đúng quy định, rõ ràng, khoa học, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, đơn vị và của từng cá nhân được giao vềkiểm soát xe quá tải. Đồng thời, kiểm tra, ngăn chặn và phòng ngừa tiêu cực, sách nhiễu trong các hoạt động KSTTX.

Tại kế hoạch trên, Tổng cục Đường bộ VN đề nghị các Sở GTVT tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý tại các đầu mối xếp hàng  đối với hành vi xếp hàng, chở hàng quá tải trọng cho phép trong và ngoài khu vực cảng, bến bãi, mỏ vật liệu, công trình, dự án lớn. Các trường hợp san tải trước khi vào cảng, dồn tải sau khi ra khỏi cảng, xử phạt vi phạm hành chính đối với từng chủ thể có hành vi vi phạm theo quy định hiện hành của pháp luật.

Các Sở GTVT cũng có trách nhiệm thông báo kết quả xử lý các trường hợp vi phạm cho địa phương quản lý doanh nghiệp vận tải để đối chiếu, rà soát việc ký cam kết không vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định, đồng thời gửi số liệu về Tổng cục Đường bộ VN để tổng hợp, nắm tình hình và chỉ đạo. Bên cạnh đó, phối hợp tốt với các Cục quản lý đường bộ (QLĐB) để thực hiện kế hoạch này.

Đối với các Cục QLĐB I, II, III, IV, cần chủ động phối hợp với các Sở GTVT xây dựng kế hoạch phối hợp giữa cục và Sở GTVT về công tác KSTTX tại các trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động hoặc cân xách tay trên các đoạn quốc lộ thuộc địa bàn quản lý của cục, tập trung tuyến QL1 (từ Lạng Sơn đến thành phố Cần Thơ) đảm bảo tính linh hoạt về thời gian và địa điểm tùy theo tình hình thực tế.

Tổng cục Đường bộ VN cũng yêu cầu Vụ Pháp chế - Thanh tra phải chủ động đề xuất kế hoạch kiểm tra, thanh tra hoạt động KSTTX, kích thước thùng xe của các Cục QLĐB. Đề xuất lập kế hoạch phối hợp với các Cục QLĐB kiểm tra, thanh tra về công tác KSTTX và các hành vi vi phạm tự ý thay đổi kích thước thùng xe. Đề xuất kế hoạch phối hợp với Thanh tra Bộ GTVT, thanh tra giao thông các địa phương, kiểm tra, thanh tra tại các đầu mối hàng hóa lớn, kho hàng, cảng, các bãi, mỏ vật liệu và các mỏ quặng. Đồng thời phối hợp với Vụ Vận tải thực hiện công tác kiểm tra về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô theo quy định...

Tiến Mạnh