Mặt bằng lãi suất giảm 0,5%/năm

10/11/2014 10:36

Theo Ngân hàng Nhà nước, từ cuối tháng 10 đến nay, mặt bằng lãi suất huy động VND giảm khoảng 0,1-0,5%/năm so với trước.

mặt bằng lãi suất giảm 0,5%/năm
Ảnh minh họa

Lãi suất huy động VND phổ biến ở mức 0,8-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 1 tháng; 5-5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng và dưới 6 tháng; 5,8-7,0%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng, kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,8-7,5%/năm.

Tại một số ngân hàng lớn, lãi suất còn thấp hơn, kỳ hạn ngắn chỉ 4-5%/năm, kì hạn cao nhất 7%/năm. Một số ít ngân hàng thương mại cổ phần lãi suất huy động vẫn cao, như Sacombank kỳ hạn cao nhất 7,7%, Nam Á cao nhất 7,8%/năm, cá biệt tại Bắc Á lên tới 8,2%/năm.

Lãi suất bình quân liên ngân hàng tuần cuối tháng 10 bằng VND giảm ở hầu hết các kỳ hạn chủ chốt: Lãi suất qua đêm, một tuần, hai tuần và một tháng giảm lần lượt là 1,34%/năm; 0,94%/năm; 0,85%/năm và 0,46%/năm; Lãi suất USD cơ bản ổn định.

Xuân Thu