Mặt bằng “xôi đỗ” cản tiến độ cao tốc Bắc - Nam qua Cà Mau

23/03/2023 10:08

Bộ GTVT đề nghị địa phương sớm giải quyết các vị trí mặt bằng “xôi đỗ” để nhà thầu đẩy nhanh tiến độ cao tốc Bắc - Nam qua Cà Mau.

Công địa có thể thi công chưa đến 50%

Bộ GTVT vừa có công điện đề nghị UBND tỉnh Cà Mau đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

mặt bằng “xôi đỗ” cản tiến độ cao tốc bắc - nam qua cà mau

Diện tích mặt bằng tuyến chính cao tốc Bắc - Nam qua Cà Mau có thể tổ chức thi công vẫn chưa đạt tỷ lệ như kỳ vọng - Ảnh minh họa.

Theo Bộ GTVT, tính từ thời điểm khởi công dự án đến nay, tổng số mặt bằng UBND tỉnh Cà Mau đã bàn giao cho dự án khoảng 17,5/21,9km tuyến chính (đạt 80%) và 6,5/16,6km tuyến nối IC12- Võ Văn Kiệt (đạt 39%).

Tuy nhiên, theo báo cáo của chủ đầu tư, các đơn vị thi công, thực tế phạm vi mặt bằng để nhà thầu có thể thi công chỉ được khoảng 10,5/21,9km tuyến chính (đạt 48%) và phạm vi 6,5km đã bàn giao mặt bằng tuyến nối, ảnh hưởng đến công tác tổ chức thi công theo kế hoạch.

Theo Ban QLDA Mỹ Thuận, do tiến độ thi công bị ảnh hưởng bởi mặt bằng, tính chung giá trị giải ngân tại dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Hậu Giang - Cà Mau, giá trị sản lượng thi công đến nay mới đạt khoảng 24 tỷ đồng so với kế hoạch khoảng 150 tỷ đồng.

Các vị trí còn lại chưa thi công được do: Chưa có đường tiếp cận; Mặt bằng nhận được chưa liên tục nên không thể triển khai (5 đoạn, khoảng 7 km); Chưa di dời công trình hạ tầng kỹ thuật (27 vị trí giao cắt đường điện trung, hạ thế); Người dân cản trở chưa cho thi công do còn tranh chấp về diện tích đất, giá đền bù, hỗ trợ (59 hộ thuộc huyện Thới Bình; 7 hộ thuộc huyện Trần Văn Thời và 02 hộ thuộc huyện Cái Nước).

“Phần còn lại chưa bàn giao 14,5 km, gồm: tuyến chính là 4,4/21,9 km (từ Km122-Km126+423) thuộc huyện Thới Bình và tuyến nối là 10,1/16,6 km (từ Km6+590-Km16+597) thuộc huyện Cái Nước”, Bộ GTVT thông tin.

mặt bằng “xôi đỗ” cản tiến độ cao tốc bắc - nam qua cà mau

Bộ GTVT đề nghị địa phương ưu tiên GPMB đường tiếp cận, đường công vụ, các vị trí xen kẹp, “xôi đỗ” trong tháng 3/2023 tạo điều kiện cho nhà thầu tăng tốc thi công, đáp ứng kế hoạch - Ảnh minh họa.

Ưu tiên GPMB 7 km “xôi đỗ” trong tháng 3

Để đáp ứng tiến độ dự án theo yêu cầu, Bộ GTVT đề nghị đối với các khu vực đã bàn giao mặt bằng nhưng còn vướng mắc chưa thể thi công, UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo chủ đầu tư tiểu dự án GPMB, các cơ quan liên quan tăng cường lực lượng để đẩy nhanh việc chi trả, đền bù; tập trung giải quyết các khiếu nại của người dân về giá đền bù; thực hiện di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi đã GPMB.

Trong đó, ưu tiên GPMB đường tiếp cận, đường công vụ, các vị trí xen kẹp, “xôi đỗ”,... hoàn thành trong tháng 3/2023.

Cụ thể là các đoạn tuyến mặt bằng "xôi đỗ" và chưa có đường tiếp cận với chiều dài khoảng 7km gồm: Nút giao IC10; kênh Xáng Huyền Sử; cầu Láng Trâm; cầu Rạch Mới; cầu Tân Phong; cầu Đấu Nai; Nút giao IC12; cầu Kênh Chín; cầu Kênh Xáng; cầu Kênh Chòi....

“Đối với các vị trí chưa bàn giao mặt bằng, địa phương cần ưu tiên thực hiện GPMB trong tháng 3/2023 đối với các vị trí đường tiếp cận công trường, đường công vụ, các vị trí cần xử lý nền đất yếu, vị trí công trình cầu để tổ chức thi công ngay.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ phê duyệt phương án đền bù, thực hiện chi trả cho các hộ dân; di dời các công trình hạ kỹ thuật để hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng cho Ban QLDA Mỹ Thuận trước ngày 30/6/2023”, Bộ GTVT đề nghị.

Nam Khánh