Mất sổ hộ khẩu có được làm căn cước công dân gắn chip?

06/04/2021 05:30

Do hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư chưa được cập nhật đầy đủ nên khi làm CCCD gắn chip, người dân vẫn cần mang theo sổ hộ khẩu.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Công dân làm CCCD gắn chip

Hiện công an các địa phương đang triển khai cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip cho người dân với mục tiêu tới 1/7/2021 sẽ cấp được 50 triệu CCCD gắn chip. Trong quá trình cấp CCCD gắn chip, người dân gửi tới Báo Giao thông nhiều câu hỏi xoay quanh quá trình cấp đổi, thủ tục cấp CCCD.

Khi đi làm CCCD gắn chip cần những thủ tục gì?

Theo quy định hiện hành, đối với người đổi từ chứng minh nhân dân qua CCCD gắn chip cần mang theo: Chứng minh nhân dân đã được cấp, sổ hộ khẩu; Giấy khai sinh hoặc các giấy tờ hợp pháp khác trong trường hợp thông tin công dân khai trên tờ khai đề nghị cấp CCCD gắn chip có thay đổi so với thông tin trong sổ hộ khẩu hoặc trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tại một số điểm cấp cơ sở dữ liệu dân cư đã được cập nhật đầy đủ và có thông báo thì công dân không cần mang theo sổ hộ khẩu.

Đối với người đổi từ CCCD mã vạch qua CCCD gắn chip: Khi cấp CCCD mã vạch thì thông tin của công dân đã được lưu trên cơ sở dữ liệu quốc gia; vì vậy khi đổi sang mẫu thẻ CCCD gắn chip mới thì người dân chỉ cần mang: CCCD mã vạch đã được cấp; Giấy khai sinh hoặc các giấy tờ hợp pháp khác trong trường hợp thông tin công dân khai trên tờ khai đề nghị cấp CCCD gắn chip có thay đổi so với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trường hợp mất sổ hộ khẩu có được làm CCCD gắn chip?

Khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa đi vào vận hành thì yêu cầu công dân xuất trình sổ hộ khẩu. Tuy nhiên hiện nay, Cở sở này chỉ mới khai trương nên chưa cập nhật đầy đủ cơ sở dữ liệu. Do đó, cơ quan cấp căn cước vẫn yêu cầu người dân mang theo sổ hộ khẩu khi làm thẻ CCCD gắn chip.

Chỉ khi có thông báo của Cơ quan có thẩm quyền về việc đã hoàn thiện cơ sở dữ liệu thì người dân mới không cần mang theo sổ hộ khẩu.

Trường hợp thông tin trên sổ hộ khẩu chưa đầy đủ hoặc không thống nhất với thông tin công dân khai trên tờ khai CCCD thì yêu cầu công dân xuất trình Giấy khai sinh, Chứng minh nhân dân cũ hoặc các giấy tờ hợp pháp khác về những thông tin cần ghi trong tờ khai CCCD.

Với trường hợp sổ hộ khẩu bị mất, khi muốn làm CCCD gắn chip thì công dân cần thực hiện thủ tục đề nghị cấp lại sổ hộ khẩu theo quy định.

Việt Hòa