"Mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời đang tỏa sáng ở Việt Nam"

30/12/2019 12:57

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Ngân hàng Thế giới đưa ra nhận định "mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời đang tỏa sáng ở Việt Nam".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Sáng 30/12, tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có những phát biểu tổng kết về công tác năm 2019 và chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ 2020.

"Lúc đặt chỉ tiêu Thủ tướng lo lắm, nhưng giờ đạt được rồi”

"Năm 2019 mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự cố gắng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thì chúng ta đã được thành tựu to lớn", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói.

Chứng minh cho những kết quả này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đưa ra 4 thành tựu lớn.

Trước hết, trong bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu suy giảm, kinh tế nước ta tiếp tục phát triển nhanh, đạt mức 7,02% trong khi kế hoạch đề ra 6,8%. "Lúc đặt ra chỉ tiêu Thủ tướng nói lo lắm, không biết có đạt được không nhưng giờ đạt được rồi”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, chỉ tiêu tăng trưởng đã cao hơn kế hoạch, nâng quy mô GDP lên hơn 266 tỷ USD, bình quân đạt gần 2.800 USD/đầu người. Dân số nước ta giờ gần 100 triệu người nên con số này rất có ý nghĩa, đây là điều chưa từng có trong lịch sử nước ta.

Minh chứng thứ hai là chất lượng tăng trưởng kinh tế được cải thiện, lạm phát thấp, đầu tư xã hội và các cân đối lớn được bảo đảm, kỷ cương, kỷ luật của Nhà nước được tăng cường.

"Thị trường tiền tệ ổn định, cán cân thanh toán được cải thiện, dự trữ ngoại hối đạt gần 80 tỷ USD, xuất khẩu tăng trưởng 8% so với năm 2018 trong khi xuất khẩu của nhiều nước giảm mạnh, thậm chí có nước tăng trưởng âm. Vì thế mà Ngân hàng Thế giới đưa ra nhận định "mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời đang toả sáng ở Việt Nam”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dẫn chứng.

Điểm nhấn thứ ba được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh là tiềm lực quốc phòng, an ninh, chính trị tiếp tục được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, vụ xét xử MobiFone mua AVG là một điển hình nói nên rất nhiều điều. Đây là vụ xử lý số lượng nhiều cán bộ cao cấp, 2 nguyên Ủy viên Trung ương, 2 nguyên Bộ trưởng phải ngồi ghế bị cáo. Các đối tượng ra trước tòa ăn năn, hối lỗi, thái độ rất tốt.

“Chưa bao giờ ta xử được tội hối lộ, trước kia toàn là thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ AVG thu lại được 8.500 tỷ đồng, chưa bao giờ thu được tài sản lớn như vậy. Một người nhận hối lộ 3 triệu USD, tại sao mà Viện Kiểm sát đề nghị tội tử hình, nộp lại tiền rồi tòa cho xuống tội chung thân. Vụ việc có tác dụng giáo dục, răn đe, cảnh tỉnh, cảnh báo, không phải lúc nào cũng nói ra hết được”, ông nói.

"Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, không ngừng mở rộng và đi vào chiều sâu, góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, tòa vẹn lãnh thổ", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Một sự kiện khác được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc lại là việc Việt Nam đăng cai thành công hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai, qua đó, thể hiện vai trò, vị trí của Việt Nam được nâng lên.

“Tôi gặp trực tiếp cả 2 nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên và thấy tình cảm vượt qua mọi nghi thức ngoại giao bình thường. Chủ tịch Kim Jong Un đã xem biểu diễn nghệ thuật, nghe đàn bầu, đề nghị cử một đoàn nghệ thuật sang Triều Tiên biểu diễn. Không khí rất thân tình, xóa đi những mặc cảm”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho hay.

Thứ tư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhắc đến công tác xây dưng Đảng, hệ thống chính trị, nhất là phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu tục. Ông nhắc lại việc xét xử một số vụ tham nhũng, bổ sung thêm các vụ vào diện Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng theo dõi, xử lý.

Năm 2020, tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Cũng tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, để có những thành tích kinh tế - xã hội vượt so với năm 2019, thì năm 2020 phải tập trung 5 nhiệm vụ chính sau:

Thứ nhất là về kinh tế: Tiếp tục củng cố, tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững và thực chất. Tạo chuyển biến mạnh hơn trong thực hiện các đột phá, chiến lược. Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thứ 2 về phát triển văn hóa - xã hội: Cần quan tâm hơn nữa và có chính sách, biện pháp cụ thể đối với việc phát triển văn hóa - xã hội xây dựng con người hài hòa với phát triển kinh tế. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Chăm lo đời sống đối với người có công với cách mạng, xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm, ưu tiên thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Tích cực triển khai các nghị quyết Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, giáo dục đào tạo. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Thứ 3 về Quốc phòng - an ninh, đối ngoại: Tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đảm bảo an ninh, quốc phòng, giữ vững hòa bình, ổn định để phát triển, nâng cao vị thế của đất nước. Chủ động phòng ngừa đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Cố gắng hoàn thành tốt vai trò là nước Chủ tịch ASEAN.

Thứ 4 về công tác xây dựng Đảng và chính trị: Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và lề lối làm việc của các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu theo đúng quy định của hiến pháp và pháp luật. Quốc hội và cơ quan của Quốc hội cần rà soát xác định rõ hoàn thành chức năng lập pháp, giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Chính phủ, các cơ quan chính phủ và chính quyền các cấp cần chú trọng đến cải cách hành chính, nâng cao năng lực hiệu quả, hiệu lực làm việc của bộ máy tổ chức cán bộ. Đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện tốt chức năng giám sát, thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc đúng với tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo đảm công lý, có nghĩa có tình.

Thứ 5 về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp: Trong năm 2020, các cấp ủy, chính quyền và toàn hệ thống chính trị cần khẩn trương, nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương và chỉ thị của Bộ Chính trị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp. Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc của Đảng phải thực hiện theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển. Phát huy dân chủ đi đôi với nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, coi trọng chất lượng hiệu quả, đề cao trách nhiệm các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu.

"Bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí tiêu cực. Tránh các biểu hiện xuất ở trước những kỳ đại hội, "hoàng hôn nhiệm kỳ", nể nang, thỏa hiệp, né tránh va chạm, vận động tranh thủ phiếu bầu, kích động chia rẽ nội bộ", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Phùng Đô