MHB Bank bàn giao hệ thống cho BIDV và chấm dứt hoạt động

25/05/2015 16:39

Thương hiệu MHB đã chấm dứt hoạt động. Toàn bộ chi nhánh MHB trước đây hoạt động với tư cách của BIDV.

mhb bank bàn giao hệ thống cho bidv và chấm dứt hoạt động
Lễ ký kết biên bản bàn giao toàn hệ thống và công bố sáp nhập MHB vào BIDV

Ngày 25/5, Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà đồng bằng Sông Cửu Long (MHB) đã ký kết biên bản bàn giao toàn hệ thống và công bố sáp nhập MHB vào BIDV. Đây là thủ tục cuối cùng để MHB chính thức hoàn thành sáp nhập vào BIDV.

Đến hết ngày 22/5, thương hiệu MHB chính thức chấm dứt hoạt động. Trong hai ngày 23-24/5, BIDV đã tiến hành chuyển đổi toàn bộ nhận diện thương hiệu của Hội sở chính, 44 chi nhánh, 187 phòng giao dịch của MHB trên toàn quốc theo đúng nhận diện của BIDV. Từ ngày 25/5, toàn bộ các chi nhánh của MHB trước đây, nay hoạt động với tư cách là chi nhánh của BIDV.

Sau sáp nhập, BIDV sẽ tiếp tục bổ sung nguồn lực với Tổng tài sản tăng lên trên 700 nghìn tỷ đồng; Vốn điều lệ của ngân hàng tăng lên trên 34 nghìn tỷ đồng. Mạng lưới kênh phân phối mở rộng lên gần 1.000 điểm mạng lưới trên cả nước với tổng số lao động là gần 24.000 cán bộ, nhân viên.

Nguyên tắc xuyên suốt trong giao dịch sáp nhập MHB vào BIDV là kế thừa và đảm bảo mọi quyền lợi hợp pháp của khách hàng, cổ đông và người lao động của hai ngân hàng. Việc sáp nhập được thực hiện theo phương thức bàn giao nguyên trạng, đầy đủ toàn bộ hoạt động của MHB và hoán đổi cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1.

Quỳnh Anh