Miễn, giảm giá vé hai trạm BOT Ninh An và Bàn Thạch

05/12/2017 15:02

Bộ GTVT vừa thống nhất miễn, giảm giá vé cho phương tiện qua 2 trạm thu giá BOT Ninh An và Bàn Thạch.

Trần Duy