Miễn, giảm tiền sử dụng đất ở vùng đặc biệt khó khăn

11/04/2015 18:10

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định về miễn, giảm tiền sử dụng đất tại địa bàn khó khăn.

 

miễn, giảm tiền sử dụng đất ở vùng đặc biệt khó khăn
Ảnh minh họa.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định về miễn, giảm tiền sử dụng đất tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo (có hiệu lực từ 1/6).

Theo đó, đối tượng áp dụng là các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được Nhà nước giao hoặc cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuê quản lý, sử dụng nhưng cơ quan, tổ chức, đơn vị đã phân (cấp) không đúng thẩm quyền cho cán bộ, công nhân viên, người lao động của cơ quan, tổ chức, đơn vị làm nhà ở; đất do người đứng đầu điểm dân cư, UBND cấp xã giao (cấp) không đúng thẩm quyền cho hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở.

Văn bản quy định miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất đối với hộ gia đình, cá nhân tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo và giảm 50% tiền sử dụng đất theo mức thu quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 8, Nghị định 45/2014/NĐ-CP trong hạn mức giao đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở (nếu có) thì hộ gia đình, cá nhân nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 8, Nghị định 45/2014/NĐ-CP.