Miễn nhiệm hàng loạt chức danh của con trai cựu Bí thư Quảng Nam

19/07/2018 13:21

HĐND tỉnh Quảng Nam đã miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND, Đại biểu HĐND đối với ông Lê Phước Hoài Bảo...

miễn nhiệm hàng loạt chức danh của con trai cựu bí thư quảng nam

Ông Lê Phước Hoài Bảo. Ảnh: Internet

Theo đó, ông Lê Phước Hoài Bảo bị miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam do bị thu hồi, hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam cũng đã biểu quyết thống nhất với đơn xin thôi làm đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 của ông Bảo trước đó.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Nam cũng miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông: Đinh Hài, Nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh; ông Lê Ngọc Hải, Nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và ông Nguyễn Hồng Quang, Nguyên Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Ngoài ra, HĐND tỉnh Quảng Nam cũng thông qua Nghị quyết bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông: Văn Anh Tuấn, Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam; ông Hứa Văn Tưởng, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam; ông Trần Minh Thái, Chánh thanh tra tỉnh Quảng Nam và ông Đặng Văn Đào, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh.

Vĩnh Nhân