Miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND, Viện trưởng VKSND Tối cao

07/04/2016 15:02

Quốc hội đã miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND Tối cao.

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND, Viện trưởng VKSND Tối cao 1

Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm các chức danh Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND Tối cao

Chiều nay (7/4), sau khi nghe báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước đối với bà Nguyễn Thị Doan; miễn nhiệm chức vụ Chánh án TAND Tối cao đối với ông Trương Hoà Bình và chức vụ Viện trưởng Viện KSND Tối cao với ông Nguyễn Hoà Bình.

Ông Huỳnh Văn Tí (đoàn Bình Thuận) – Trưởng Ban kiểm phiếu cho biết, tổng số đại biểu là 494, tổng số đại biểu có mặt là 487 đại biểu, số phiếu phát ra là 487, số phiếu thu về là 487. 

Cụ thể, có 458/486 phiếu hợp lệ (chiếm 92,71% tổng số đại biểu Quốc hội) tán thành miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước đối với bà Nguyễn Thị Doan.

471/486 phiếu hợp lệ (chiếm 95,34% tổng số đại biểu Quốc hội) tán thành miễn nhiệm chức vụ Chánh án TAND Tối cao  đối với ông Trương Hoà Bình.

472/487 phiếu hợp lệ (chiếm 95,55% tổng số đại biểu Quốc hội) tán thành miễn nhiệm chức vụ Viện trưởng VKSND Tối cao đối với ông Nguyễn Hoà Bình.

Quốc hội cũng đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm các chức vụ đối với các ông, bà trên.

Ngay sau khi Quốc hội miễn nhiệm các chức danh trên, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND Tối cao thay những người vừa được miễn nhiệm.

Hoài Vũ - Thanh Bình