Miễn nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thuế Bình Định đánh golf trong lúc giãn cách

21/09/2021 20:21

Tổng cục Thuế đã kỷ luật cảnh cáo, miễn nhiệm ông Nguyễn Công Thành, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định vì đánh golf trong lúc giãn cách.

Tổng cục Thuế cho biết, việc kỷ luật ông Thành được thực hiện theo thẩm quyền và theo tinh thần nội dung Công văn số 171-CV/TU ngày 01/9/2021 của Tỉnh ủy Bình Định về việc đề nghị xem xét xử lý cán bộ.

miễn nhiệm phó cục trưởng cục thuế bình Định đánh golf trong lúc giãn cách

Ông Nguyễn Công Thành bị miễn nhiệm chức danh Phó Cục trưởng Cục Thuế Bình Định

Trước đó, ngày 20/9, Tổng cục Thuế đã họp kiểm điểm đối với ông Nguyễn Công Thành.

Mức độ vi phạm kỷ luật của ông Nguyễn Công Thành bị đánh giá là nghiêm trọng, uy tín giảm sút.

Trên cơ sở đó, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 1376/QĐ-TCT ngày 20/9/2021 thi hành kỷ luật cảnh cáo và Quyết định số 1377/QĐ-TCT ngày 20/9/2021 miễn nhiệm chức danh Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định đối với ông Nguyễn Công Thành.

Ông Thành bị kỷ luật và miễn nhiệm chức vụ do liên quan đến vụ việc đánh golf trong thời gian giãn cách xã hội.

Ngay khi vụ việc bị phát hiện, Tổng Cục trưởng Tổng Cục thuế đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Công Thành trong 15 ngày, kể từ ngày 4/8.

C.Sơn