Miễn thuế thu nhập từ TPCP phát hành trên thị trường quốc tế năm 2014

03/11/2014 15:48

Chính phủ đã quyết định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập từ lãi TPCP phát hành trên thị trường quốc tế năm 2014.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Ảnh minh họa

Theo đó, Chính phủ đã quyết định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập từ lãi TPCP phát hành trên thị trường quốc tế năm 2014.

Nghị quyết của Chính phủ cũng quy định, Chính phủ giao Bộ Tài chính đưa vào Bản cáo bạch, tài liệu cung cấp cho nhà đầu tư và giao Bộ Tư pháp cấp ý kiến pháp lý cho việc phát hành trái phiếu quốc tế của Chính phủ năm 2014.

C.S