Minh bạch đầu tư BOT giao thông (Bài 1)

30/05/2016 06:02

Gần đây, dư luận nghi ngờ về các dự án đầu tư BOT giao thông không minh bạch. Sự thật có phải như vậy?

Đình Quang