Minh bạch hơn nữa thông tin xây dựng công trình giao thông

23/03/2015 18:52

Chiều 23/3, Báo Giao thông ký hợp tác truyền thông với Cục Quản lý Xây dựng và chất lượng CTGT tại Bộ GTVT.

minh bạch hơn nữa thông tin xây dựng công trình giao thông
Bộ trưởng Đinh La Thăng chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác thông tin tuyên truyền giữa Báo Giao thông và Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông.

Chiều nay (23/3), tại Bộ GTVT, trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Đinh La Thăng, Tổng biên tập Báo Giao thông Nguyễn Bá Kiên và Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông Trần Xuân Sanh đã ký thỏa thuận hợp tác truyền thông.

Báo cáo Bộ trưởng, Cục trưởng Trần Xuân Sanh cho biết, thời gian qua, Cục Quản lý Xây dựng và chất lượng CTGT  đã đổi mới công tác quản lý nhà nước, tiến hành công khai, minh bạch thông tin về các dự án, nhà thầu công trình giao thông để người dân, doanh nghiệp cùng giám sát tiến độ, chất lượng, giá thành.

Tuy nhiên, để tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, tiếp nhận và xử lý nhanh các vấn đề liên quan lĩnh vực quản lý đồng thời nâng cao năng lực quản lý nhà nước hơn nữa,  Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình Giao thông đã xây dựng kế hoạch hợp tác truyền thông toàn diện với Báo Giao thông. 

Việc hợp tác giữa hai bên sẽ giúp Cục thúc đẩy nhanh hơn quá trình tiếp nhận phản ánh của người dân, doanh nghiệp đồng đưa thông tin công khai minh bạch về dự án, tiến độ, năng lực nhà thầu... Từ đó sẽ thúc đẩy thi đua giữa các nhà thầu, nhà tư vấn với nhau, cũng như tự củng cố, rèn luyện để nâng cao năng lực và trách nhiệm.

minh bạch hơn nữa thông tin xây dựng công trình giao thông
 Cục trưởng Cục QLXD và chất lượng CTGT Trần Xuân Sanh và Tổng biên tập Báo Giao thông Nguyễn Bá Kiên trao thỏa thuận hợp tác truyền thông

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Đinh La Thăng nhấn mạnh: “Giao thông là lĩnh vực nhạy cảm, Báo Giao thông phải chủ động đưa tin một cách đầy đủ, rõ ràng và chính xác. Thông tin phải nhanh nhạy và tin cậy để định hướng dư luận khi xã hội xuất hiện những thông tin chưa chuẩn xác về ngành. Trong xã hội bùng nổ thông tin như hiện nay, đưa tin chậm là không còn hiệu quả ”, Bộ trưởng nói.

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng đánh giá sự hợp tác giữa Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình Giao thông và Báo Giao thông, minh bạch thông tin, truyền thông rộng rãi tới xã hội về những hoạt động của ngành sẽ giúp các ban quản lý dự án, nhà thầu, nhà tư vấn… làm việc tốt hơn, những đơn vị có thành tích sẽ được tôn vinh, những đơn vị làm chưa tốt sẽ phải cố gắng. Điều này là rất quan trọng khi chúng ta đang phấn đấu lập nhiều thành tích xứng đáng với truyền thống ngành “70 năm đi trước mở đường, vì sự hài lòng hơn của người dân và doanh nghiệp”, Bộ trưởng nói.

Tại lễ ký kết, ông Nguyễn Bá Kiên - Tổng biên tập Báo Giao thông báo cáo Bộ trưởng, dựa trên nhu cầu hợp tác và nhằm phát huy thế mạnh của mỗi bên, hai bên đã thống nhất hợp tác truyền thông toàn diện phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đầu tư xây dựng, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình, tăng tính tương tác giữa cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành với người dân, doanh nghiệp. Báo Giao thông sẽ cung cấp gói dịch vụ truyền thông bao gồm điểm tin hàng ngày trên các báo, quản trị website, xây dựng giao diện, hệ thống quản trị nội dung, văn bản và thông tin dự án cho Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông. Bên cạnh đó, Báo sẽ xây dựng, hỗ trợ Cục thực hiện kế hoạch truyền thông, tư vấn xử lý khủng hoảng truyền thông cho đơn vị đồng thời đào tạo nghiệp vụ kỹ năng truyền thông cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của Cục.

“Báo Giao thông phải nỗ lực hơn nữa mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ là cơ quan ngôn luận của Bộ GTVT và sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác truyền thông với các cơ quan quản lý nhà nước trong ngành nhằm truyền thông toàn diện, hiệu quả, góp phần cùng toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Báo Giao thông sẽ chuẩn bị nguồn lực để có thể đảm trách tốt nội dung tuyên truyền theo các thoả thuận hợp tác”, ông Nguyễn Bá Kiên hứa với Bộ trưởng.

Tiến Mạnh – Phúc Lâm