Mở cửa các điểm bỏ phiếu Quốc hội mới tại Anh

07/05/2015 18:10

Ngày 7/5, các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 7 giờ đến 22 giờ để người dân bỏ phiếu cho Quốc hội mới.

Mở cửa các điểm bỏ phiếu Quốc hội mới tại Anh 1
người dân chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử tại Anh

Tại đây, cử tri Anh sẽ lựa chọn 650 nghị sỹ trong số hơn 3.900 ứng cử viên tranh cử tại 650 đơn vị bầu cử, bao gồm 533 đơn vị bầu cử tại xứ England, 59 tại Scotland, 40 tại xứ Wales, và 18 tại Bắc Ireland. 

 Năm 2015 là năm mà cuộc tổng tuyển cử diễn ra khó đoán nhất bởi những lá phiếu rất sít sao. Sau 5 tuần tranh cử quyết liệt, các cuộc thăm dò cuối cùng trước bầu cử cho thấy tỷ lệ ủng hộ giữa hai chính đảng lớn nhất là Bảo thủ và Công đảng vẫn gần như ngang bằng nhau ở mức 33-34%, đồng nghĩa với việc sẽ không có đảng nào giành được đa số quá bán (326 ghế) để có thể một mình thành lập chính phủ. 

 Đảng Bảo thủ với cương lĩnh tranh cử giảm thuế thu nhập cho 30 triệu người dân, trong khi thắt chặt chi tiêu để xóa bỏ mức thâm hụt ngân sách hiện là 5% Tổng sản phẩm quốc nội. Trong khi đó, Công đảng cũng tuyên bố sẽ cắt giảm thâm hụt ngân sách hàng năm, ưu tiên bảo vệ lợi ích tầng lớp người lao động. Nếu không đảng nào giành chiến thắng đa số, các cuộc đối thoại sẽ bắt đầu ngày mai với các đảng nhỏ hơn. Nếu các đảng không thể đàm phán để thành lập một chính phủ, nước Anh có thể đối mặt với giai đoạn bất ổn chính trị mới, thậm chí là một cuộc bầu cử thứ 2. 

 Cuộc bỏ phiếu là thỏa thuận ít ràng buộc cho những bên tham gia, cho phép các bên giữ lập trường về các vấn đề gây tranh cãi. Lãnh đạo đảng Lao động bày tỏ sẵn lòng để có mối quan hệ đối tác với Đảng Quốc gia Scotland trong cuộc tranh luận trên truyền hình BBC Question Time.

Vương Giang (Theo Sputnik)