Mở cửa hàng miễn thuế tại khu vực nhập cảnh để hút doanh thu

31/08/2016 22:40

Bộ Giao thông Nhật Bản chuẩn bị mở thêm các cửa hàng miễn thuế ở các sân bay quốc tế.

mở cửa hàng miễn thuế tại khu vực nhập cảnh để hút doanh thu
Nhật Bản muốn mở nhiều cửa hàng miễn thuế tại sân bay để hút doanh thu

Bộ Giao thông Nhật Bản chuẩn bị mở thêm các cửa hàng miễn thuế mới tại khu vực nhập cảnh ở các sân bay quốc tế. Đề xuất này nằm trong đề nghị cải cách hệ thống thuế trong năm tài khóa 2017 do Sân bay quốc tế Sendai và Sân bay quốc tế Kansai gửi lên Bộ Giao thông Nhật Bản, Japan Times đưa tin ngày 29/8.

Hiện nay, các sản phẩm miễn thuế chỉ được bán tại khu vực khởi hành của các sân bay quốc tế và trên máy bay. Nhật Bản không cho phép mở các cửa hàng miễn thuế tại khu vực nhập cảnh. Các nhà điều hành sân bay hy vọng, việc mở rộng các cửa hàng miễn thuế tại khu vực nhập cảnh sẽ giúp tăng doanh thu chung của sân bay.

B.T