Mở đường gom phụ cho các hộ dân có nhà quá thấp

02/04/2014 14:19

Theo báo cáo của Ban QLDA Thăng Long, đến nay Phú Yên mới bàn giao được 28,3 trên tổng số 66,24 km thuộc các dự án mở rộng QL1 qua địa bàn tỉnh, đạt 42,7%. 

Theo báo cáo của Ban QLDA Thăng Long, đến nay Phú Yên mới bàn giao được 28,3 trên tổng số 66,24 km thuộc các dự án mở rộng QL1 qua địa bàn tỉnh, đạt 42,7%.

mở đường gom phụ cho các hộ dân có nhà quá thấp
Đường gom phụ giúp các hộ dân được lưu thông thuận tiện khi kết nối giao thông với QL1

Hiện công tác GPMB trên đoạn tuyến này đang gặp nhiều vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Địa phương đang tổ chức vận động các hộ dân tại khu vực 2 cầu Phong Lưu (Km1286+834) và cầu Huyện (Km1284+146) bàn giao mặt bằng để triển khai thi công. Tuy nhiên, các hộ dân tại khu vực này vẫn chưa hợp tác. 


Để giải quyết những vướng mắc trên, Ban QLDA Thăng Long kiến nghị với địa phương có giải pháp mở đường gom phụ, tạo điều kiện cho các hộ dân có nhà quá thấp hoặc quá cao so với nền đường sau khi dự án hoàn thiện. Mục tiêu của việc mở đường gom phụ nhằm giúp cho các hộ dân được lưu thông thuận tiện khi kết nối giao thông với QL1.


Cũng theo Ban QLDA Thăng Long, do số liệu về khối lượng GPMB và số hộ dân tái định cư của phương án GPMB tổng thể ban đầu sai khác so với thực tế đã gây khó khăn cho việc kê khai, kiểm đếm, làm chậm trễ cho công tác GPMB. Bên cạnh đó, chủ đầu tư các công trình thiết yếu chưa di dời cột điện, hệ thống cáp viễn thông, cáp viễn thông quốc gia,… nằm trong phạm vi GPMB của dự án.

Tiến Mạnh