Mô hình "khoán xe chui": Thành công từ những lần “mở tuyến”

11/06/2016 08:02

Qua câu chuyện của nguyên Thứ trưởng Bùi Văn Sướng, chúng tôi đã tìm gặp tác giả mô hình “khoán xe chui” ngày ấy...

Quang Huy