Mở rộng các loại hình cho vay chính thống để hạn chế "tín dụng đen"

04/06/2019 20:22

Trong Nghị quyết vừa ban hành, NHNN yêu cầu có cơ chế, quy định pháp luật để quản lý hoạt động vay ngang hàng, vay trực tuyến.

mở rộng các loại hình cho vay chính thống để hạn chế "tín dụng đen"
NHNN yêu cầu có cơ chế “rào” cho vay ngang hàng, trực tuyến; mở rộng các loại hình cho vay khác để hạn chế tín dụng "đen". Ảnh minh họa

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định 1178/QĐ-NHNN về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng triển khai Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần hạn chế "tín dụng đen".

Theo đó, Thống đốc NHNN giao 7 nhiệm vụ yêu cầu các vụ, cục chức năng thực hiện.

Trong đó, đáng chú ý nhất là NHNN giao nhiệm vụ nghiên cứu ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có các chính sách mở rộng, đa dạng các loại hình cho vay, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng; Phát triển các công ty tài chính, tổ chức tài chính phủ khắp các vùng, miền với thủ tục nhanh gọn và thuận tiện, đáp ứng nhu cầu vay vốn chính đáng, hợp pháp phục vụ đời sống, tiêu dùng của nhân dân để góp phần ngăn chặn tín dụng “đen".

Điểm đáng chú ý nữa là NHNN giao vụ chức năng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền về cơ chế, quy định pháp luật để quản lý hoạt động vay ngang hàng, vay trực tuyến.

Ngoài ra, NHNN cũng yêu cầu phải phát triển các dịch vụ cho vay, thanh toán trực tuyến theo hướng đơn giản quy trình, thủ tục để người dân dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn vay hợp pháp khi có nhu cầu.

Để hạn chế tín dụng “đen”, NHNN cũng yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, giám sát các ngân hàng. Các ngân hàng quản chặt nhân viên để không tham gia các hoạt động liên quan tín dụng “đen”, khi phát hiện phải kịp thời xử lý, chuyển hồ sơ sang cơ quan công an điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm…

C.Sơn