Mở rộng đường đi qua Vườn quốc gia Tam Đảo

09/11/2016 07:25

Về chủ trương mở rộng đoạn tuyến đường đi qua phân khu phục hồi sinh thái, Vườn quốc gia Tam Đảo.

Mở rộng đường đi qua Vườn quốc gia Tam Đảo 1

Mở rộng đường đi qua Vườn quốc gia Tam Đảo

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về chủ trương mở rộng đoạn tuyến đường đi qua phân khu phục hồi sinh thái, Vườn quốc gia Tam Đảo thuộc tuyến đường từ Tây Thiên đến Khu du lịch Bến Tắm, tỉnh Vĩnh Phúc.

Cụ thể, Phó Thủ tướng đồng ý với UBND tỉnh Vĩnh Phúc về chủ trương mở rộng đoạn tuyến đường đi qua phân khu phục hồi sinh thái, Vườn quốc gia Tam Đảo giai đoạn 2016 đến hết năm 2017 (quy mô mặt cắt ngang 12m). Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Vĩnh Phúc nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ: NN&PTNT, TN&MT, GTVT, VH-TT&DL để lựa chọn xây dựng đoạn tuyến đường đi qua phân khu phục hồi sinh thái, Vườn quốc gia Tam Đảo ít ảnh hưởng đến việc phải chặt hạ cây rừng và phải thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng đặc dụng theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.