Mỗi cảng hàng không phải có một tổng chỉ huy

07/11/2014 07:08

Đây là yêu cầu của Bộ trưởng Đinh La Thăng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ các cảng hàng không, sân bay tại cuộc họp chiều qua, 6/11.